Regulamin

 

Regulamin Strony https://aismartseo.com/

Strona pod domeną https://aismartseo.com/ jest stroną o charakterze informacyjnym (dalej „Strona”).

Administratorem Strony jest spółka Confronter sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dunikowskiego 10 w Gliwicach, 44-100, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000562090, NIP 7010489213 (dalej „Spółka”), 

Na Stronie poza danymi o charakterze informacyjno- promocyjnym, znajduje się formularz umożliwiający przesyłanie zapytań do Performance Media dotyczących świadczonych usług oraz oferty Spółki (dalej „Formularz”).
Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015. 2135) po wyrażeniu przez użytkownika/potencjalnego klienta zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu.
Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie jest udzielana na rzecz Spółki dla wewnętrznych celów statystycznych oraz marketingowych.

Administratorem danych osobowych jest Confronter sp. z o.o.

Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.

Skorzystanie z uprawnień wymienionych powyżej, jest realizowane poprzez wysłanie na adres brakzgody@aismartseo.com stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.

support@aismartseo.com jest również właściwy dla komunikowania Spółce wszelkich uwag i wskazówek dotyczących Strony i usług świadczony przez Confronter sp. z o.o.